Ankara Sanayi Odası - Hizmet Binası

Basında ASO Projesi : http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=9017429&tarih=2008-05-25

Ankara Sanayi Odası Hizmet Binası içerdiği sistemler bakımından binateknolojilerinin en üst düzeyindeki yapılar arasındadır. Bina genelinde kurulu bulunan sistemler konfor, güvenlik, kayıt, takip, enerjitasarrufu ve işletme kolaylığı yönünden birçok imkân sunmaktadır.
 1. Kartlı Geçiş Sistemi
Kartlı geçiş sistemi binanın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuştur. Bina girişinde bulunan turnikelerin dışında tüm katlardaçift yönlü kart okuyucular ile giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmaktadır. Kartını okutmadan kata giren kişi kartını çıkmak için okuttuğundaçıkış yetkisi verilmemekte ve olay kontrol bilgisayarından operatörler aktarılmaktadır. Kapıların zorlanarak açılması durumunda alarmsinyali üretilmekte ve CCTV sistemine bilgi aktarılarak zorlanan kapıların görüntüsü anında ilişkili monitörlere aktarılmaktadır.
Yapıda yangın asansörü hariç tüm asansörler kartlı geçiş sistemine ile bütünleşmiştir. Geçerli bir kart olmadan asansör ile her hangi bir kata çıkmak söz konusu değildir.
Bina kullanımının esnekliğini sağlamak için çok sayıda firma ve personel tanımlanabilmektedir. Bir firma personelinin hangi kata giripgiremeyeceği ayrı ayrı yetkilendirilmektedir.
Ankara Sanayi Odası
ASO idari katlarına merdiven ile erişim lazer bariyerler yardımı ile sınırlandırılmıştır. Kart okuyucudan yetki almadan geçiş yapıldığında kat çalışanları sesli ve ışıklı olarak uyarılmaktadır.
Binada konuşlanacak tüm firmaların kartlı geçiş sisteminden yararlanabilmesi için sistem bünyesinde giriş çıkış zamanlarını istenilen biçimde dışarı çıkaracak modüller bulunmaktadır. Bu sayede firmalar kendi zaman yönetim programlarına bu bilgileri kolaylıkla alabilmektedir.
Araç kullanıcılarının otoparka rahatlıkla erişmeleri için araçlarda aktif tag kullanılmıştır. Bu sayede yetkili araçlar otopark girişine yaklaştıklarında otomatik olarak araç bariyeri ve garaj kapısı açılmaktadır. Aracı arızalanan veya aracını değiştiren kullanıcılar kendi kartlarını kullanarak garaja erişebilmektedirler.

 1. CCTV Sistemi
Zemin kata yerleştirilen sabit ve hareketli kameralar yardımı ile binanın çevre güvenliği sağlanmaktadır. Güvenlik odasında bulunan operatörler hem çoklu ekranlarda hem de alarm ekranlarında bina genelini takip etmektedirler. Kartlı geçiş sistemi ile entegre çalışan CCTV sistemi ile katlarda kartlı geçiş kapıları ve asansörler önleri de izlenmektedir. Sistem 24 saat MPEG4 kayıt yapmakta ve bu kayıtlar istenirse DVD gibi ortamlara aktarılabilmektedir. Bina geneli güvenlik amaçlı olarak iki merkezden izlenmektedir. Meclis salonunda yalnızca meclis salonundaki kameraların yönetilmesi amacıyla üçüncü bir kontrol merkezi bulunmaktadır. Meclis salonundaki kayıtlar geriye dönük olayların daha detaylı incelenebilmesi için sesli olarak yapılmaktadır.
 1. Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri
Ankara Sanayi Odası Hizmet Binasında birbirinden bağımsız iki ayrı genel seslendirme ve anons sistemi kurulmuştur. Bu sistemlerden birincisi ASO katlarına hizmet etmekte diğeri ise kiralık katlara müzik yayını ve anons ulaştırmaktadır.
Her iki sistem için bağımsız olarak yapılandırılmış üç ayrı müzik kaynağı (CD çalar, radyo, kasetçalar) mevcuttur. Operatör istenilen kaynaktan müzik yayınını katlara yönlendirmektedir. Katlarda bulunan ses ayarlama kumandaları ile katlardaki ses seviyeleri bağımsız olarak ayarlanabilmektedir.
Katlardan bir veya birkaçına anons yapılması durumunda diğer katlardaki müzik yayını kesilmemektedir. Sistemler otomatik olarak anons yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır. İdarece belirtilecek otomatik anonslar sisteme yüklenerek istenilen uygulamalar çalıştırılabilir.

 1. Konferans ve Simültane Çeviri Sistemi

Meclis salonunda kurulan konferans sistemi toplam 19 delege ve 1 başkan ünitesinden oluşmaktadır. Sistem istenildiği takdirde genişlemeye uygundur. Sistemde bir delege konuşurken diğer delegenin söz istemesi durumunda söz isteyen delegenin mikrofonundaki ışık renk değiştirmektedir. Konuşan delegenin sözünün bitmesinin ardından söz isteyen delegelere sırası ile söz verilmektedir.
Simültane çeviri odasında bulunan çevirmenlerin yaptığı çeviriler kızılötesi projektörler ile meclis salonuna yayılmakta ve dinleyiciler istedikleri dildeki konuşmaları kablosuz olarak dinleyebilmektedirler.
 1. Meclis Salonu Aydınlatma Otomasyonu

Meclis salonunda instabus aydınlatma otomasyonu sistemi kurulmuştur. Bu sistem sayesinde meclis salonundaki tüm ışıklar programlanabilmekte ve çeşitli merkezlerden kontrol edilebilmektedir. Görüntüleme yazılımı yardımıyla toplantılar sırasında operatör salon aydınlatmasını bilgisayar ekranından kumanda edebilmektedir.
Kontrol ekranında ışıkların o anki açıklık kapalılık durumlarının yanı sıra arızalı ışıklarda belirtilmektedir. Salon içerisinde bulunan dahili ışık sensöründen gelen bilgiler ile sistem salon içindeki ışık seviyelerini otomatik olarak ayarlayabilmektedir.
Salondaki tüm ışıklar elektronik olarak kısılıp ışık seviyeleri kolaylıkla kontrol edilmektedir. Ayrıca fuaye alanındaki sergi bölümü aydınlatmaları otomatik olarak yapılmaktadır.

 1. Toplantı Salonu Aydınlatma Otomasyonu

Toplantı salonunda bulunan aydınlatma otomasyonu sistemi kat girişindeki dokunmatik ekran yardımı ile kontrol edilebileceği gibi toplantı, sunum gibi özel durumlar için çok çeşitli senaryolar çağırabilmektedir. Uzaktan kumanda yardımı ile de yönetilen sistem de tüm ışıkların kablosuz olarak kontrolü yapılmaktadır.
Toplantı masasının aydınlığını takip eden dahili ışık sensörü, masaüstü ışık seviyesini sürekli sabit değerde tutarak kullanıcıları ışık seviyesini ayarlama zahmetinden kurtarmaktadır. Bu sayede öğlen günışığında başlayan bir toplantı gece yarısı bittiğinde, katılımcılar ışıkların yandığını ancak masadan kalktıklarında anlamaktadırlar.

 1. CO Algılama Sistemi

2.Bodrum kat ve 3.Bodrum katlarda bulunan otopark geneli CO gaz seviyesi açısından 24saat izlenmektedir. CO gazı seviyesinin tehlikeli olması durumunda önce garaj egzoz fanları devreye girmektedir. Gazın tahliyesinde fanların yetersiz kalması ve CO gaz seviyesinin daha da artması durumunda CO Algılama Sistemi kullanıcıları uyararak garajın tahliyesini sağlamaktadır.

 1. Yangın Algılama Sistemi

Yangın algılama paneli yanlış alarmları engellemek amacıyla CAC (Cerberus Alarm Concept) prensibine göre çalışmaktadır. CAC prensibine göre panel, başında operatör varken ve operatör yokken farklı şekillerde çalışır. Operatör mevcut iken yanlış alarmları engellemek amacıyla otomatik dedektörlerden gelen bir alarm öncelikle sadece panel üzerindeki buzerden operatöre iletilir. Operatörün bu ön alarmı onaylaması için 60 saniye süresi vardır. Operatör panel başından ayrılmış ve bu ön alarmı görememiş ise bu süre sonunda yangın senaryoları devreye girecektir.
Ön alarm onaylanmış ise, alarmın onaylanmasından sonra panel operatöre yangın mahalinin incelenmesi için 5 dakikalık ikinci bir süre verecektir. Operatörün bu süre içerisindeki görevi alarm gelen mahaldeki durumu bizzat incelemektir. Eğer mahalde sigara dumanından veya her hangi başka bir nedenle yanlış bir alarm oluşmuş ise operatör panele dönerek alarm durumunu Reset tuşuna basarak iptal etmelidir. Mahal içerisinde gerçek bir yangın alarmı durumu oluşmuş ise; operatör en yakın yangın alarm butonuna basmalı veya panel üzerinden Alarm geciktirmesi iptal tuşuna basmalıdır. Bu sayede yangın senaryoları devreye girmektedir.
Panel operatör mevcut değil konumunda iken gelecek her türlü alarm yangın senaryolarını devreye sokamaktadır.
Her hangi bir anda yangın alarm butonundan verilen her alarm doğrudan yangın senaryolarını çalıştırmaktadır, zira bir butonun çalışması ancak bir insanın yangını görerek alarm vermesi anlamını taşımaktadır.
Panelin yapmış olduğu her işlem olay hafızasına kaydedilmekte ve sistem yazıcısı tarafından çıktı alınmaktadır.
Hizmet Binası yangın yönetimi açısında üç farklı kısımdan oluşmaktadır. ASO katları, kiralık katlar ve genel mahaller. Bu kısımların her hangi birinde oluşacak alarm durumları ilgili kısımların sorumlularına telefon yoluyla anında bildirilmektedir.

Yangın senaryoları aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

 

 1. Otomasyon Sistemi Entegrasyonu

Yangın algılama panelinde her hangi bir hata durumu oluşmuş ise bu hata durumu otomasyon sistemine doğrudan bildirilmektedir. Alarm durumunda otomasyon sistemi uyarılarak basınçlandırma fanları çalışmakta ve klima santrallerinin taze hava gidişleri kapatılıp, fanlar durdurulmakta, kirli hava emişleri çalıştırılıp damperleri açılmaktadır.

 1. Asansör Sistemi Entegrasyonu

Tüm binada onaylı alarm durumu oluşmuş ise tüm asansörler zemin kata inerek kapılarını açmaktadır. Yangın asansörü, yetkili personelin anahtar ile müdahalesi sonucu, söndürme çalışmalarının gerçekleşebilmesi için çalışır duruma geçebilmektedir.

 1. Enerji Dağıtım Yönetim Sistemi Entegrasyonu

Yangın anında; asansörler, yangın pompaları, instabus aydınlatma sistemi bölgeleri, eksoz fanları, kartlı geçiş, cctv ve yangın algılama sistemi, garaj kapıları, bariyerler, gazlı söndürme sistemi ve CO algılama sistemi, basınçlandırma fanları hariç tüm binanın elektrik beslemesi kesilmektedir.

 1. Aydınlatma Sistemi Entegrasyonu

Alarm durumunda instabus aydınlatma otomasyonu kurulmuş salonlardaki tüm ışıklar açılarak tahliye işlemi kolaylaştırılmaktadır.

 1. Gazlı Söndürme Sistemleri Senaryosu

Gazlı yangın söndürme panelleri, yangın alarm paneline izleme modülleri aracılığı ile bağlanmıştır. Bu sayede bu panellere bağlı dedektörlerin durumları ve gazlı yangın söndürme panellerinin hata, alarm ve gaz boşaltım ikaz bilgileri merkezi panelden izlenebilmekte ve bina genelinde senaryolar çalıştırılmaktadır.

 1. Kartlı Geçiş Sistemi Senaryosu

Kartlı geçiş sistemin kurulduğu kapılar yangın durumunda serbest bırakılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemde her hangi bir arıza nedeni ile kapıların kapalı kalmaması için 'fail-safe' kilit karşılıkları kullanılmıştır. Bu sayede alarm anında içeride olan birisi rahatlıkla dışarıya çıkabilmektedir. Alarm anında garaj çıkışındaki bariyer ve garaj kapısı açılmakta, turnike kolları düşmektedir.

 1. Sprinkler Sistemi Entegrasyonu

Sprinkler sisteminin devreye girmesi durumunda akış anahtarlarından gelen bilgiler yangın algılama sistemince alarm olarak değerlendirilmekte ve senaryolar uygulanmaktadır. Sprinkler sistemine ait branşman vanaları izleme modülleri ile izlenmekte ve kapalı kalmaları durumunda panelden hata mesajı gösterilmektedir. Su deposu seviyeleri mekanik otomasyon sisteminden alınan kontak bilgileri yardımı ile izlenmektedir. Yangın pompası izleme modülleri aracılığı ile takip edilmektedir.

 1. Deprem Senaryosu

Deprem sensörlerinden gelen alarm bilgileri yalnızca yangın algılama paneli üzerinden uyarı olarak izlenmektedir. Deprem anında asansörler zemin kata inerek kapılarını açmaktadırlar.

 

Türker ÖZTÜRK
Fizik Y. Mühendisi

Emes Elektromekanik
Sis.San.veTic.Ltd.Şti.

Anasayfa