Teknoloji ve Konforun Buluştuğu Adres: GAMA Holding Yeni Yönetim Binası

Yayınlarda GAMA Projesi:
GAMA Bülteni - GAMA Binası Hizmete Açıldı
GAMA Bülteni - GAMA Binası LEED EB GOLD
KNX Journal 2-2014 KNX Energy Efficiency 2014 Award

Nergiz sokak No:9 Söğütözü ANKARA adresinde yükselen yeni GAMA Holding Binası, sistem-konfor-teknoloji bakımından Ankara’nın en güncel teknoloji kullanılarak tasarlanmış; akıllı ve modern bir ofis binası olarak hizmete girmiştir. Tasarım öncelikleri; güvenilirlik, süreklilik, esneklik, emniyet, konfor, ihtiyaçlara cevap veren ekonomik işletme, kolay kullanım, eğilim kayıtlarının tutulması takip ve analizi şeklinde kurgulanmıştır. Tüm sistemler firma kültürüne uygun, endüstriyel haberleşme yeteneklerine sahip ve tümüyle entegre edilebilir yapılardan oluşmaktadır. Sistemler tarafından tutulan kayıtlar üzerindeki zaman damgaları saniye hassasiyetinde her gün sonunda eşlenmektedir.
  1. Aydınlatma, Konfor ve Enerji Takip Sistemi
Evrensel olarak kurgulanan sistemin temelinde KNX veriyolu haberleşmesi kullanılmıştır. KNX haberleşmenin evrenselliği sayesinde; bina içerisinde çeşitli üreticilerin ürünleri tam entegre olarak kullanılmıştır. Sistem genelinde 1350 ‘den fazla KNX adresi bulunmaktadır. İlgili cihazlar toplam 9400 haberleşme noktası üzerinden iletişim kurmakta ve OPC üzeriden scada ekranından takip edilmektedir.
Resim 1.1 Scada Açılış Sayfası
Scada yazılımı olarak Türkiyede ilk defa Emes Elektromekanik tarafından devreye alınan NetXVoyager kullanılmıştır. Resim 1.1’de scada açılış sayfası görünmektedir.

  1. Aydınlatma Kontrolü
Aydınlatma kontrolünde DALI haberleşmenin sağladığı tüm özellikler kullanılmıştır. Tesisat, tasarım ve kurulum aşamalarında kolaylıklar sağlayan yapıda, bir besleme ve bir veri hattı üzerinde, çeşitli birleşimlerde sanal gruplama yapılmıştır.
Resim 1.2 Aydınlatma Kontrol KNX arayüzler ile sisteme entegre edilen aydınlatma armatürlerinin; yüzde olarak açıklık bilgisi, lamba arızası, balast arızası ve kontroleri scada ekranına OPC üzerinden aktarılmıştır. Aydınlatma armatürlerinde oluşan bir arıza, arızanın türü ile birlikte operatör ekranlarına iletilmekte ve anında müdahale edilmektedir. Açık ofislerde dahili gün ışığı sensörleri ile otomatik aydınlatma yapılmaktadır. Doğal ışıktan en
fazla yaralanmanın hedeflendiği uygulamada; masaüstü ışık şiddeti 550lux olacak şekilde, doğal ışığın azalması ile birlikte yapay ışık şiddeti gerektiği kadar artırılarak
tasarruf sağlanmakta bu yolla istenilen şiddet ve dengede aydınlatma kalitesi sağlanırken , enerji kullanımında işletme ekonomisi de sağlanmaktadır. WC’lerde varlık sensörleri ile aydınlatma armatürkeri kontrol edilmektedir. Varlık sensörleri, PIR sensörlerin aksine hareket olmadığında bile kişinin içeride bulunduğunu tespit etmekte ve gerekli aydınlatmayı sağlamaktadır. Varlık sensörlerine ek olarak hareketin olduğu bölümlerde ve Resim 1.3 Kat Aydınlatma Kontrolü
otoparkta PIR sensörleri de kullanılmıştır.

Harici gün ışığı sensörüyle desteklenen sistemde; çevre aydınlatma, harici ortamın 100lux’ün altına düşmesi ile devreye girmektedir. Sistem belirlenen saatlerde dahili aydınlatmaları kapatmakta ve gece konumuna almaktadır. Geceleri temizlik vb. nedenler ile katta bir çalışma yapıldığında; ışıklar 30dk sonra uyarı verdikten sonra kapanmaktadır.

Yetkin operatörlerin olmadığı saatlerde, sisteme erişimin sade bir şekilde sağlanması amacıyla danışma bankosunda dokunmatik ekran tesis edilmiştir.

  1. FCU-Sıcaklık İzleme ve Kontrol
Binada tesis edilen dört borulu fan-coil sisteminin izleme ve kontrolü, tıpkı aydınlatma sisteminde olduğu gibi KNX omurgası üzerinden yapılmaktadır. Tüm mahallerin anlık sıcaklık, istenilen sıcaklık, fan-coil hızı, ısıtma-soğutma durumları ve konfor durumları anlık olarak takip edilmekte, gözlenen aksaklıklara anında müdehale edilmektedir. Kontrol cihazlarında oluşan arıza, donma gibi bilgiler; arıza izleme ekranları üzerinden operatörlere ulaştırılmaktadır.(Bkz Resim 1.4). Resim 1.4 FCU ve Aydınlatma Arıza izleme
Resim 1.5 Sıcaklık İzleme ve Kontrol Oda konfor sıcaklığı merkez noktası, an sistem ünitesinden 23oC olarak ayarlanmıştır.Kullanıcılar istekleri doğrultusunda ±3oC konfor sıcaklığını değiştirebilmektedir. Sistem, ortam şartlarını kullanıcıların ayarladıkları sıcaklıklara göre 2oC band kararlı tutmaktadır.


Tüm mahellere ilişkin bilgiler sürekli kayıt altına alınırken, mahellerin son 1000 verisi anlık analiz için operatör dikkatine sunulmaktadır. Resim 1.6'da anlık değer takip ekranından bir görüntü verilmiştir.

Sıcaklık izleme, konfor amacının dışında emniyet amacıyla da kullanılmaktadır.
Mesai saatleri dışında cihazlar, zamana bağlı otomatik olarak gece konumuna alınmak sureti ile mahellerin ortam değişkenleri doğrultusunda; 23 ±3oC ısınmasına veya soğumasına izin verilmektedir. Mesai saati başlangıcından önce; konfor konumuna geçirilen maheller, kullanıcıların belirlediği sıcaklığa ulaşmakta ve böylece tasarruf sağlanırken yapının aşırı ısınmasına veya soğumasına izin verilmektedir. Resim 1.6 Anlık Değer Takip
Resim 1.7 Web-arayüz Bilgi İşlem Odası Bilgi işlem odası, sistem odası, ana pano odası gibi mahellerin sıcaklıkları belirli eşik değerleri aştıklarında sistem alarm bilgileri üretmekte ve bu bilgiler ekranlar üzerinden operatörlere, e-posta aracılığı ile ilgili ve yetkililere anında ulaştırılmaktadır.

Kullanıcılar istedikleri anda,web arayüz üzerinden sisteme bağlanmakta; ister bilgisayarları ister cep telefonlarından gerekli bilgileri alabilmektedirler. Web hizmeti doğrudan Voyager server üzerinden verilmektedir.
  1. Enerji İzleme
Yapı genelindeki enerji dağıtım panolarındaki sayaçlar KNX özellikli olup aynı aynı omurga üzerinden tüm bilgileri takip edilmektedir. Resim 1.8 Arıza İzleme
Resim 1.8 Arıza İzleme Tüm panolara ilişkin değerler sistem tarafından otomatik olarak okunmakta ve bilgiler sürekli kaydedilmektedir. Kaydedilen bilgiler aylık raporlar haline getirilip, saklanmaktadır.
Sayaçların aşırı gerilim, faz dengesizliği gibi arıza bilgileri ile pano şalterlerine ilişkin konum bilgileri ayrıca arıza takip ekranlarından izlenebilmektedir. Bkz Resim 1.8 Resim 1.9 Enerji İzleme
  1. Isıtma Soğutma Havalandırma İklimlendirme(HVAC) sistemleri Kumanda ve Otomasyon sistemleri
="Resim Binada mevcut tüm Klimalar, Pompalar, Soğutma Kuleleri, Chiller vb. ekipmanlar, giriş dönüş hava ve su sıcaklıkları, nem vs. takip edilen noktalardaki alarm bilgileri, işlenmekte, sistemlerin senaryolarına göre çalışması temin edilmekte, tüm bilgiler kaydedilmekte ve ihtiyaç duyulan bilgiler e-posta aracılığı ile yetkililere anında aktarılmaktadır. Sistem gelecek genişlemelerde düşünülerek OPC tabanlı yapılandırılmıştır.
Binanın dış hava akımlarından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, bina genelinde pozitif basınç uygulaması yapılmaktadır. Katlarda emiş hatlarındaki hacim damperleri, basınç sensörleri ile kontrol edilerek iç mekan basıncının dışarıya göre 30Pa'da tutulması sağlanmaktasır. Resim 2.2'de üst katlara ilişkin kontrol ekranını bulabilirsiniz.
HVAC sistem cekirdeğini Siemens Desigo cihazları ve yazılımı oluşturmaktadır. Desigo üzerinden Chiller cihazlarına, kazan sistemine ve hassas klima cihazları ile entegresyon kurulmuştur. Diğer sistemlerdeki tanımlı bilgiler aynı ekran üzerinden operatör kontrolüne sunulmuştur.

Sistemin uzaktan da takip edilebilmesi için web-arayüz desteği yapılandırılmış ve web kullanıcılar tanımlanmış, kullanıma açılmıştır.
Resim 2.2 Basınç İzleme ve Kontrol
  1. Yangın Algılama ve Kontrol Sistemi
Resim 3.1 Algılama ve Kontrol Panelleri Yangın algılama sistemi, interaktif bir sistem olan Siemens CerberusPRO olarak seçilmiştir. Sistem genelinde 16 çevrim üzerinde 110 ihbar butonu, 677 duman dedektörü, 20 ısı dedektörü, 77 kombine dedektör ve 95 adet izleme ve kontrol modülü kullanılmıştır. Yangın algılama sistemi yanlış alarmları engellemek amacıyla CAC (Cerberus Alarm Concept)'ne göre çalışmaktadır. CAC prensibine göre panel, başında operatör varken ve yokken farklı şekillerde çalışır. Operatör mevcut iken yanlış alarmları engellemek
amacıyla, otomatik dedektörlerden gelen bir alarm öncelikle sadece panel üzerinden sesli ikaz ile operatöre iletilir. Operatörün bu ön alarmı onaylaması için 30 saniye süresi vardır. Operatör panel başından ayrılmış ve bu ön alarmı görememiş ise bu süre sonunda yangın senaryoları devreye girmektedir. Ön alarm onaylanmış ise, alarmın onaylanmasından sonra panel operatöre yangın mahalinin incelenmesi için 5 dakikalık ikinci bir süre vermektedir. Panel operatör mevcut değil konumunda iken gelecek her türlü alarm yangın senaryolarını devreye sokmaktadır. Her hangi bir anda yangın alarm butonundan verilen her alarm, gecikme olmadan yangın senaryolarını çalıştırmaktadır, zira bir butonun çalışması ancak bir insanın yangını görerek alarm vermesi anlamını taşımaktadır. Sprinkler sistemi akış anahtarlarından gelecek akış bilgileri, alarm olarak değerlendirilmekte ve gecikme olmadan yangın senaryoları çalıştırılmaktadır. Panelin yapmış olduğu her işlem olay hafızasına kaydedilmekte ve sistem yazıcısı tarafından anında yazdırılmaktadır.

Yangın senaryosu aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

a. Seslendirme ve Sesli Tahliye Senaryosu

b. Klima Santrali ve Damper Senaryoları

c. HVAC Otomasyon Sistemi Entegrasyonu

d. Yangın Merdivenleri ve Çıkış Kapıları Takibi

e. Asansör Sistemi Entegrasyonu

f. Enerji Dağıtım Yönetim Sistemi Entegrasyonu

g. Sesli Işıklı Uyarı Cihazları

h. Gazlı Söndürme Sistemleri Senaryosu

i. Kartlı Geçiş Sistemi Senaryosu

j. Garaj Kapısı Açılma Senaryosu

k. Sprinkler Sistemi Entegrasyonu

l. Doğalgaz Senaryosu

m. Deprem Senaryosu

n. Garaj Gaz Algılama Sistemi Senaryosu

o. Davlumbaz Söndürme Sistemi Entegrasyonları

Yangın algılama sistemi de tıpkı diğer sistemlerde olduğu gibi OPC üzerinden haberleşme yateneğine sahiptir. Yangın güvenliği ilw ilgili tüm senaryolar, yangın yönetmenliğine uygun olarak doğrudan yangın panelleri tarafından çalıştırılmaktadır.

Sisteme entegre olarak, IT odaları ve arşiv odalarında da FM200 söndürme sistemleri tesis edilmişlerdir. Söndürme sistemleri için Oda kaçak-sızdırmazlık testleride gerekli testler yapılmış tüm yangın senaryoları adres bazında test ve kontrol edilmiştir.
  1. Kartlı Geçiş ve Entegre Güvenlik Sistemi
Yapıda giriş çıkışların kontrolünün sağlanması için Siemens SiPass entegre kartlı geçiş ve güvenlik sistemi tesis edilmiştir. Sistemin temel görevi tüm çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kartlı geçiş sistemi 18 kayar kapı, 7 kapı, araç bariyeri ve VIP turnikesi dahil olmak üzere 7 turnike ve 6 güvenlik bölgesinden oluşmaktadır. Kayar kapılar günün belirli saatlerinde serbest geçişe izin verirken belirli saatlerde kart ile çalışmaktadır. Bazı özel mahallerde kart ve şifreli giriş uygulamaları vardır. Kartlı geçiş sistemi içerisinde ayrı işlemcili güvenlik panelleri ile korunan güvenlik bölgeleri ile entegrasyonun dışında, sistemin doğrudan kontrol ettiği güvenlik bölgeleri de mevcuttur. Kayıp çalıntı durumlarına karşı kartlar, yalnızca bina içerisinde geçerlidir. Binaya giriş yapmamış her hangi bir kart, hiçbir kapıyı açmamaktadır.
Resim 4.1 Giriş Turnikeleri Bina genelinde personel devam takip bilgileri, geçiş bilgileri, kapı açık kalma süreleri vb. birçok bilgi anlık olarak kayıt edilmekte ve saklanmaktadır. Kartlı geçiş sistemi de tüm diğer sistemler gibi OPC entegrasyonuna hazır olarak yapılandırılmıştır. Sisteme erişim, yetkili istemciler üzerinden farklı noktalarda gerçekleşmektedir.
Kartlı geçiş sistemi altında çalışan bazı özel uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

a. IR bariyer ile yetkisiz giriş tespiti

b. Düşen kol uygulaması ile engelli girişi

c. CCTV entegrasyonu ile otopark kapısı kontrolü

d. Uzak mesafe okuyucu ve yakın mesafe okuyucular ile bariyer kontrolü

e. Yemekhane hizmetleri takibi
  1. CCTV Sistemi
Resim 5.1 İzleme İstasyonu CCTV sistemi saha ekipmanları 33 adet analog sabit kameralardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak bina çevresinde ve genel hacimlerde bulunan kameralar, IT odası, ATM ve kazan dairesi gibi bazı özel noktalarda da konuşlanmıştır. Saha cihazlarının analog olmasına karşın, sistem merkezi hibrit olarak yapılandırılmıştır. İleride çıkacak talepler doğrultusunda, IP kameralar sisteme eklenebilmektedir ve çeşitli içerik analizi vb algoritmalar sisteme eklenebilmektedir. Sistem omurgasını Geutebruck Reporter kayıt cihazları oluşturmaktadır.
Görüntü kayıtları, hareket miktarına ve kayıt çözünürlüğüne bağlı olarak iki-üç ay süre ile saklanmaktadır.

Sistemin en belirgin özelliği bilinen konvansiyonel matris cihazının bulunmamasıdır. Sanal matris uygulaması ile bağlı bulunana tüm ekranlar üzerinde sanal monitörler programlanmıştır.
CCTV klavyeleri, sanal monitörün numarasını yazmak sureti ile isteği görüntüyü ilgili monitöre aktarabilmektedir. Binaya ilişkin tüm giriş çıkış noktalarında hareket algılama algoritmaları kullanılarak, giriş çıkış anları anında güvenlik personeline aktarılmaktadır. Benzer şekilde otopark araç çıkışı sırasında hareket algılama ile garaj kapısı açılmaktadır. Resim 5.2 Garaj Çıkışı Hareket Algılama
Tüm diğer sistemlerde olduğu gibi CCTV sistemi tümüyle OPC üzerinden entegrasyona hazır olarak yapılandırılmıştır. Kayıt zaman bilgileri tüm sistemler ile eşlenmiş olduğundan; her hangi bir metinsel kayıt bilgisine ilişkin görüntüler (yangın kayıtları, kapı geçiş kayıtları, gaz algılama kayıtları, vb), direk zaman bilgisi girilerek izlenebilmektedir.
  1. Otopark Tehlikeli Gaz Algılama ve Havalandırma Kontrol Sistemi
Resim 6.1 Garaj2 Algılama Görüntüsü Yapıda Garaj1 ve Garaj2 olarak isimlendirilen iki adet kapalı otopark katı bulunmaktadır. Otoparktaki benzinli araçlardan çıkan CO gazını ve dizel araçlardan çıkan NO2 gazını algılamak amacıyla adresli Eurosondelco gaz algılama sistemi tesis edilmiştir. Garaj 1 ‘de 13 CO ve 13 NO2 dedektörü, garaj 2 ‘de de 13 CO ve 13 NO2 dedektörü bulunmaktadır. Herhangi bir katta zehirli gazın algılanmasını takiben gaz yoğunluğuna göre ilgili katın gaz egzoz fanları otomatik olarak devreye girmekte gaz tahliye edildikten sonra otomatik olarak durdurulmaktadır.
Fanlar gereksiz kullanılmadığından tasarruf sağlanmakta, tehlikeli gaz bulunmadığından da emniyet sağlanmaktadır. Sistem OPC tabanlı olup doğrudan scada ekranına bilgi aktarmaktadır. Resim 6.1’de garaj 2 ‘de gaz algılaması sırasında gösterilen bilgi ekranı verilmiştir.

Sistem kayıtları diğer tüm sistemler ile eş zamanlı tutulduğundan; otoparkta hangi araç varken gaz miktarlarının hangi düzeyde olduğu takip edilebilmektedir.

Tüm sistemler bir birleri ile bütünleşik ve yazılım destekli olduğundan, GAMA Holding binasındaki senaryolar kolaylıkla uygulanabilmekte ve değiştirilebilmektedir.

NO2 algılama esasına göre algılama GAMA Proje yönetiminin bilinçli tercihi ile özellikle istenmiş bilgilerimiz dahilinde bu çerçevede Türkiye’de hayata geçen ilk uygulamadır. Binanın işletmeye alınmasını takip eden günlerde kaydedilen ölçümler, havalandırma sisteminin, çalışma aralıkları ve takip edilen hava kalitesi ; tercihin doğru olduğunu ispatlayarak , GAMA kültrünün, ne denli önemli , birikimli ve güçlü olduğunu ,Enerji üreten bir kuruluş olarak enerji kullanımına ve çevrenin korunmasına gösterdiği dikkati, çalışanlarına verdiği değer ve önemi bir kez daha uygulamalı olarak gözler önüne sermiştir.

 

Türker ÖZTÜRK
Fizik Y. Mühendisi

Emes Elektromekanik
Sis.San.veTic.Ltd.Şti.

Anasayfa